Monthly Archives: maart 2013

Column: Bevallen

‘Aan beschuit met muisjes doen we niet, een schaap is geen mens, een lam geen baby. Een intensieve periode, de lammertijd op de Weidonk: vreugde maar ook buikpijn. Er hebben nu twaalf schapen gelammerd en er zijn tweeëntwintig lammeren. Ze drinken allemaal bij hun moeder. Geen lam aan de fles, gelukkig niet. Geen leblam, fleslam…
Lees meer